Mgr. Stanislav Pokorný – O. K. Service
víc než jen ubytování…


Pokyny k používání bazénu

Vážení a milí hosté,
abychom pro Vás udrželi bazén čistý a hygienicky nezávadný, je třeba před vstupem do bazénu i během pobytu v něm dodržet několik základních pravidel. Tato pravidla tedy prosím úzkostlivě dodržujte:

 1. Před vstupem do bazénu se osprchujte v plavkách.
  Plavky, nejsou-li čerstvě vyprané, v sobě mohou po předchozím koupání skrývat spóry řas, které se mohou dostat do bazénu. Jestliže se v bazénu objeví řasa, musíme ji zničit šokovou chlorací  (cca 10násobným přechlorováním), která znemožní koupání nejméně na příštích 24–48 hodin. Tato doba závisí na množství slunečního svitu (ultrafialové záření rozkládá chlór).

 2. Ve sprše důkladně omyjte veškeré opalovací a jiné krémy, oleje a makeup.
  Krémy se v bazénu uvolní do vody a zakalí ji domléčna. Vyvločkování a odfiltrování mléčného zákalu je časově náročné a znemožní koupání nejméně na příštích 24 hodin, jelikož v průběhu flokulace se bazénová voda nesmí vířit.

 3. Zejména za horkých dnů ve sprše důkladně omyjte pot.
  Volný chlór v bazénu se váže na organické sloučeniny. Vznikají tak chloraminy, které způsobují nepříjemný chlórový zápach a dráždění dýchacích cest a očí. Chloraminy lze zlikvidovat pouze šokovou chlorací (cca 10násobným přechlorováním), která znemožní koupání nejméně na příštích 24–48 hodin. Doba závisí na množství slunečního svitu (ultrafialové záření rozkládá chlór).

 4. Bezprostředně před vstupem do bazénu ještě očistěte chodidla v plastové vaničce před bazénem. Opláchněte všechny hračky, které s sebou hodláte vzít do vody.
  Jakékoli nečistoty přinesené do bazénu, např. tráva, prach, pyly apod., způsobují spotřebu volného chlóru ve vodě. Jeho hladina poté rychle klesá, a naopak roste riziko množení řas. Večer křišťálově čistý bazén tak může být příští den ráno zamořen řasami.

 5. Před vstupem do bazénu vyjměte plovák s chlórovými tabletami.
  Po opuštění bazénu jej opět vraťte na hladinu.

 6. Platí přísný zákaz skákání do bazénu.
  - Kromě vysoké spotřeby vody existuje i vysoké riziko poranění, které může mít ve spojení s vodou fatální následky.
  - Vlny způsobené skoky do vody mohou na okamžik přerušit přítok vody do filtračního čerpadla, které se zavzdušní a spálí.

 7. Během koupání si, prosíme, počínejte tak, abyste zbytečně neplýtvali bazénovou vodou.
  Na rozdíl od veřejných koupališť, která používají přelivové bazény, je voda vyšplíchaná z našeho bazénu navždy a nenávratně ztracená. Vodu musíme dopouštět ze studny, a proto prosím zvažte tato hlediska:
  - Hladina spodních vod je extrémně nízká a vodou se obecně doporučuje šetřit. Pamatujte prosím, že pouhý 1 cm výšky hladiny se rovná přibližně 350 litrům vodního objemu.
  -
  Dopouštěním studniční vody se snižuje teplota vody v bazénu.
  - Dopouštěná studniční voda je silně mineralizovaná. Minerály s obsahem kovů (Fe, Mn) způsobují v reakci s chlórovou dezinfekcí nežádoucí zbarvení vody (Fe = hnědá voda, Mn = zelená voda), kterého se každoročně po napuštění bazénu zdlouhavě a obtížně zbavujeme. Zbarvená voda je sice hygienicky nezávadná, ovšem ke koupání příliš nevybízí.

 8. Platí přísný zákaz močení do bazénu.
  Volný chlór v bazénu se váže na organické sloučeniny. Vznikají tak chloraminy, které způsobují nepříjemný chlórový zápach a dráždění dýchacích cest a očí. Chloraminy lze zlikvidovat pouze šokovou chlorací (cca 10násobným přechlorováním), která znemožní koupání nejméně na příštích 24–48 hodin. Doba závisí na množství slunečního svitu (ultrafialové záření rozkládá chlór).
  Kojencům a batolatům, prosíme, oblékněte koupací pleny. Pokud jste je zapomněli přibalit, neváhejte nás o ně požádat. Vždy máme pohotovostní zásobu a Vaše děti rádi jednorázově vybavíme.

 9. Před odchodem z bazénu vyjměte veškeré hračky a další předměty.
  Hračky mohou vniknout do bazénového skimmeru a způsobit ucpání filtrační soustavy s následným zničením čerpadla bazénového filtru. Jedná se zejména o menší předměty, jako jsou pěnové balónky, malé vodní pistolky apod. Upozorňujeme, že nedbalostní škody na filtrační soustavě budeme v každém případě nárokovat v plné výši cca 20 000–30 000 Kč.

 10. Manipulace s bazénovým krytem.
  Prostřední dva segmenty bazénového krytu můžete po dobu koupání nebo za velmi teplého počasí i na celý den odsunout. Manipulace s nimi je velmi snadná: stačí uvolnit západky po obou stranách krytu a kryt jednoduše odsunout směrem ke straně bazénu, na které se nachází skimmer. Před odjezdem na výlet kryty v každém případě zavřete a důkladně zajistěte západkami proti posunutí.
  Je zakázáno manipulovat s oběma krajními segmenty bazénového krytu.

 11. Platí přísný zákaz používání bazénu v opilosti a obecně pod vlivem omamných látek.
  Případné škody na bazénu, bazénovém krytu i bazénové technologii způsobené pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek budeme nárokovat v plné výši, a to včetně případného ušlého zisku.

Vážení hosté, děkujeme za Vaši spolupráci, která nám umožní udržet pro Vás i pro příští hosty bazénovou vodu křišťálově čistou, hygienicky nezávadnou a teplou. Není-li Vám cokoli jasné, obraťte se na nás: případné nejasnosti rádi vysvětlíme a nepřesnosti uvedeme na pravou míru. Ještě jednou děkujeme!